Ремонти и преустройства

Реконструкция и преустройства на съществуващи сгради е сложна и специфична дейност, която изисква планиране, проектиране и изпълнение. Основни видове проекти за преустройство на сгради, които може да предложим са: - Надстрояв ...

Както всяко нещо сградите и жилищата имат свои жизнен цикъл. За да може да се удължи живота им и за да не се прибягва до скъпо струващи ремонти, е необходимо профилактично да се извършват ремонти дейности. Тези дейности са задъл ...

  • Телефон:
    +359 878 363 458

  • гр. Враца,
    ул. "Цар Симеон I-ви" №: 58