Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.
Работодател на годината 2018

На 21.12.2018 се проведе официална церемония по награждаване на класираните фирмите в конкурса: „Работодател, инвестирал в здравословни и безопасни условия на труд“ за 2018 в Областна администрация гр...
Ангел на благодарността

Една от каузите, в които вложихме сърце и душа е на Фонданция „Искам бебе“ за направата на Национален кабинет по репродуктивно здраве. Подаръкът на Инекс Трейд бе ремонтът на помещението, в което ще с...
Партньор с най-голямо развитие 2017

На тържествена церемония на 24.02.2018 в гр. София се проведе 7-мия рожден ден на Българска бизнес Група Холдинг АД. На нея фирма Инекс Трейд ЕООД, с управител Илиан Цветков, беше отличена с награда ...
Работодател на годината 2017

На 12.12.2017г. фирма Инекс Трейд ЕООД беше отличена за „Работодател на годината – 2017“ в категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния тру...
1во Място в конкурс Сграда на годината

На 17.11.2017 управителят на Инекс Трейд ЕООД г-н Илиан Цветков бе отличен с две награди за първо място в конкурс "Сграда на годината" в категориите "Жилищни сгради и хотели" и "Къщи за гости и вили"....
Подобряване на енергийната ефективност в „Инекс Трейд“

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.001-0218-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД“ Въ...
Най-високо оценени за саниране на блок

Фирма Инекс Трейд и ЛКС Мездра бяха най-високо оценени с 9,5т. от общо 10т. за санирания блок на бул. Втори Юни 70 по Програма за „Енергийна ефективност“. Оценката е за удовлетвореността на живущите в...