Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Инекс Трейд Член на НАСП

За нас е изключителна чест да съобщим, че Инекс Трейд вече е член на Националната Асоциация на Строителните Предприемачи /НАСП/ в България. Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, която представлява и защитава интересите на своите членове и на предприемаческия бизнес за укрепване, развитие и насърчаване на инсвестиционното строителство в България.
За нас това членство е не само чест, но и отговорност, с която ще се включим в мисията на асоциацията. Ще се борим за създаване на възможно най-добра среда за развитие на строителния сектор, намаляване на бюрокрацията, създаване на условия на прозрачност и работа с ясни правила.