Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Услуги със строителна механизация

Инекс Трейд разполага със собствена строителна техника и може да предостави услуги свързани със строителната механизация

През 2017г. Инекс Трейд ЕООД увеличи своята строителна механизация с още два багера – верижен хибриден багер Komatsu HB 215LC-s Hybrid и комбиниран багер CATERPILLAR. Багерите са закупени с безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP002-3.001-0218-C01 по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ .

За повече информация може да позвъните на телефон +359 878 36 34 94