Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Сграда за комплексно общ. обслужване

Предметът на новия ни проект е изграждане на „Сграда за комплексно обществено обслужване и площ за жилищно обитаване“ в гр Враца. Сградата ще бъде двуетажна с общо три магазина,жилище и паркоместа. РЗП на обекта е 524,88 кв.м