Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Магазин за промишлени стоки

Започнахме изграждането на нов строителен обект, а именно Магазин за промишлени стоки в гр. Враца.

РЗП на обекта е 672,80 кв.м.

Магазинът ще бъде обособен на две зони: зона за клиенти и зона за персонала.
Зоната за клиенти включва обем с площ 573,60 кв.м, в които ще бъдат разположени стелажи с артикулите.
Зоната за персонала включва следните помещения: помещение за ремонт, стая за почивка, офиси, самостоятелни санитарни възли, абонатно.