Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Ремонт и обновяване на адм. сграда на Община Враца

Цел на проекта: Модернизиране на сградния фонд и създаване на приветлива и ефективна среда чрез цялостна обработка на всички помещения. Обектът се състои от два подобекта: Сграда на Общината и Сграда с Концертна зала

Ремонт и обновяване на административната сграда на Община Враца и Концертна зала. Целта на проекта е модернизиране на сградния фонд и създаване на приветлива и ефективна среда чрез цялостна обработка на всички помещения. За двете сгради се направи основна реконструкция на скатния покрив и смяна на ламариненото покритие с керемиди.

На сградата на Общината се извърши цялостна подмяна на неефективната дограма с нова алуминиева, ПВЦ и дървена, съгласно изискванията за въвеждане на енергоспестяващи мерки. Смяна на остарелите облицовки от мокет, балатум, тапети, дървена ламперия и окачени тавани и направа на нови такива. Осигури се достъп на хората с увреждания през главното фоайе, посредством електрически подемник, монтиран на централното стълбище.

Обособени са санитарни помещения за хора с увреждания. Направена е цялостна подмяна на дефектиралите и остарели интериорни врати с нови такива, съобразени с противопожарните изисквания.

Подменена е цялата Отоплителната инсталация, ВиК инсталацията, Електро инсталация, Мълниезащитна инсталация и Пожароизвестителна инсталация на двете сгради.