Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Паркоустройство и благоустройство на парк „Огоста“

Любими са ни проектите, които са със социална насоченост и имат положителна полза върху хората. Предсрочно за срок от 12 месеца от предвидените 15 месеца завършихме изцяло обект Паркоустройство и благоустройство на парк „Огоста“ в гр. Монтана по проект "Обновяване на паркове, зелени пространства и улици”, финансиран по процедура Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана. Дейностите, които са извършени по проекта са:

- изграждане на новопроектирана алеина мрежa
- въвеждане на енергоспестяващо осветление
- изграждане на видео наблюдение
- изграждане на зони за отдих – пейки, маси за игра на шах
- изграждане на новопроектирана комбинирана детска площадка
- изграждане на детска зона за активни игри
- изграждане на зона с монтирани съоръжения за фитнес на открито
- изграждане на обществена тоалетна
- изграждане на автоматична напоителна система
- монтиране на антипаркинг елементи на входовете на парка
- изграждане и възстановяване на зелени площи – нови дървесни видове, декоративни храстови групи, храстови видове подходящи за жив плет, зацветяване

Технически показатели: 1. Комбинирана детска площадка - 230,0 кв. м 2. Детска зона за активни игри - 400,00 кв. м 3. Фитнес на открито - 134,00 кв. м 4. Алейна мрежа /асфалто бетонова настилка / - 2 871.53 кв.м 5. Алейна мрежа / настилка от вибро бетонови павета/ - 3 651.15 кв.м 6. Полагане на разливна спортна настилка за спортни и детски площадки – 800 кв.м Обектът е изпълнен с качествени материали и с гарантирано отлично качество. Цялото СМР беше изпълнено професионално в съответствие с технически и нормативни изисквания и стандарти съгласно внедрените в Дружеството Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на ISO EN 9001:2015, внедрена е също система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 и система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007.