Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Овце ферма за 1000 овце

Обект на настоящия проект е комплекс от селскостопански сгради, представляващи овцеферма, разположена с.Руска Бела, Община Мездра, Обл.Враца. Комплексът на овцефермата е до 1000 млечни овце и техните приплоди, разработен по съвременна технология като са спазени всички изисквания за отглеждане на животните в България и ЕС. Овцефермата се състои от 1 едроплощна основна селскостопанска сграда и няколко други спомагателни сгради и съоръжения за техническата инфраструктура: - Селскостопанска сграда - Контролен пункт - Противопожарен резервоар - Трупосъбирателен пункт - Торова лагуна - Дезинфекционна яма В северната част на имота се предвижда свободна озеленена дворна площ. РЗП: 4879 м2 Инвеститор на проекта е ВИП АГРО МИЛК ООД.