Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Лекарски кабинет

Лекарски кабинети - първи етап в УПИ ХVII-131, кв.260, ж.к. "Медковец", гр.Враца, бул.”Втори юни” 157
Сградата е на два етажа и сутерен. Застроена площ 151,3 м², РЗП -386,5м². На кота ±0,00 се обособяват следните помещения:

Чакалня, лекарски кабинет- 2 бр, регистратура, манипулационна-2 бр, превързочна, офис, WC, асансьор. На кота +2,65 с площ 154,4 м²:

Чакалня, лекарски кабинети -3 бр, манипулационна, помощно помещение, стая за почивка, WC, асансьор, тераса. На кота -2,65 със ЗП= 80,8 м² се обособяват следните помещения:

Архив-2 бр, помещения за чистач, WC за ивналиди, котелно, помещение за вредни отпадъци, асансьор, машинно рпомещение . Сградата е с два входа .Единият е откъм бул. "Втори юни", а другият е от северната страна, където е паркинга. Пред сградата се обособяват паркоместа. Влиза се от източната му част, като по този намин се обслужва и рампата, която води до паркоместата в северната част на двора.