Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Еднофамилно жилище, сладкарско ателие и кафе-сладкарница

Обект: Еднофамилно жилище, сладкарско ателие и кафе-сладкарница в гр.Вършец - пета категория
Срок на изпълнение: 120 работни дни
Новопроектирана триетажна сграда, която на първия етаж представлява сладкарско ателие и кафе-сладкарница. На горните два етажа е развито еднофамилно жилище.
Технико–икономически показатели: Застроена площ 156,02 м², Общо РЗП 439,25 м², Площ на парцела 749 м².