Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Блок Леденик 4 гр. Мездра

След като получихме най-висока оценка за удовлетвореност на живущите в санирания от нас блок в гр. Враца, бул. Втори Юни, започнахме работа по втори проект за саниране по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, блок Леденик 4, ул. Индустриална N17, 21.

Проектното решение на мерките за енергийна ефективност включва следните енергоспестяващи мерки: топлоизолиране на външни стени, смяна на дограма, топлоизолация на покрив, подмяна на стълбищното осветление. При строежа се влагат строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и са със технически характеристики, съответстващи на посочените в енергийното обследване и на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

В резултат от санирането се отчита намаляване на разходите за отопление на домакинствата, удължена експлоатационна годност на сградите, подобряване на здравословните условия на живот и подобряването на качеството на околната среда вследствие на спестени емисии на парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните промени.