Ние приемаме работата си изключително сериозно и отговорно, затова нашата политика е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната работа на фирмата по отношение на здравето и безопасността при работа, качеството и условията на труд на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, отразяващи спецификата на дейността на дружеството. През 2018г. добавихме още един сертификат - Система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011

  • Телефон:
    +359 878 363 458

  • гр. Враца,
    ул. "Цар Симеон I-ви" №: 58