Работа

Инекс Трейд, като голяма и развиваща се фирма, имам своите изисквания, начин на работа, осъществяване на контрол не само към продуктите, които влага и предлага, но и към персонала, партньорите и крайния потребител. Спокойно може да ни се доверите, защото ние имаме политика на работа и принципи, които следваме.
показване на още

Доверието е ключът към успешното сътрудничество, затова ние искаме да Ви запознаем и с ръководните ни принципи, за да се убедите в нашия начин на работа: - Ориентираност към клиента - ние зависим от своите клиенти и за това тря ...

Инекс Трейд определя нуждите от знания и умения на персонала, изпълняващ работа, влияеща на качеството, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа, като изискванията към всяко работно място и длъжност са ...

Политика на интегрираната система за управление на качеството, околна среда и условия на труд Ръководството на Инекс Трейд, в лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околна среда и ...

  • Телефон:
    +359 878 363 458

  • гр. Враца,
    ул. "Цар Симеон I-ви" №: 58